Byrådspolitiker Henrik Sloth V

Jeg vil gerne lige give et indblik i mine tanker omkring det forslag de konservative har fremsat til byrådsmødet.
Jeg er klart imod møllerne ved Als Enge, og umiddelbart kunne man tænke det er lige det de konservative vil stoppe torsdag. Det er det jo også, men der er også en demokratisk proces bag som man skal have respekt for.
Når en mulighed er i en kommuneplan som f.eks. Vindmøller eller det kunne også være en bygning osv, har en ansøger en demokratisk ret til, at få undersøgt om det er muligt, at gennemføre det der står som en mulighed i kommuneplanen.
Det er den ret ansøger her har benyttet, og så skal kommunen sætte en proces igang med f.eks. borgerinddragelse som starter den 14/9 med borgermødet.
Efter borgerinddragelsen skal ansøger så beslutte om man vil indsende en ansøgning om projektet eller udfra processen ikke indsender en ansøgning.
Her starter den politiske proces så hvor vi demokratisk kan vælge udfra f.eks. Borgermødet ikke, at sende forslaget i høring da vi mener projektet ikke vil kunne få politisk opbakning.
Det kunne også være andet en vindmøller som der bliver bedt undersøgt hvis en kommuneplan tillader det. F.eks. en sommerhus udstykning, og i en sådan proces bør man have respekt for de rettigheder en ansøger har i en demokratisk proces, ligesom der skal være respekt for de rettigheder borgere har i samme proces.
Så det der umiddelbart kunne se ud som et forslag om Ja eller Nej til vindmøller handler for mig om noget helt andet, nemlig at alle har ret til en demokratisk proces uanset om man synes ideen er god eller dårlig.
Håber det lidt mere indblik i hvorfor det ikke bare er om Ja og Nej når vi evt. skal stemme på torsdag, men en demokratisk ret alle har når man legalt ansøger kommunen om et projekt.
Jeg er fortsat imod møllerne, men demokratiske processer skal man værne om i et demokrati som det danske.
Fortsat god dag.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *