Vardes kommunes vindmøllepolitik

Her kan man se en kommune passe på og behandle sine egne borgere, på bedste demokratiske vis af især de tre frontkæmpere, Mads Sørensen(V) – Stig Leebeck (V) som er en af de skarpeste modstandere af vindmøller på land- og formand for Plan og Teknik, Preben Friis-Hauge( V) – folketingskandidat for Varde kredsen, som ikke ser flere vindmøller på land i Varde kommune med mindre at mindst 95% af naboerne til mulige vindmøller stemmer ja tak.

Varde kommune lader ikke deres egne borgere, blive gidsler i eget hjem.

Det må være kommunernes opgave at lytte til borgerne og beskytte dem mod disse store industrianlæg, som retteligt hører til på havet.

Læs herunder et uddrag af Vardes kommunes kommuneplan for vindmølleplanlægning:

Ansøgninger om igangsætning af planlægning
for vindmølleprojekter uden for udlagte vindmølleområder og for projekter i udlagte områder
der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan,
herunder ved udvidelse af områdernes fysiske
udstrækning skal inkludere dokumentation for,
at der kan opsættes mindst 3 møller, og at 95 %
af husejerne inden for en afstand af 6 x møllens
højde fra kommende møller skriftligt har tilkendegivet, at de støtter projektet.
Der skal desuden redegøres for nedtagning af
eksisterende gamle møller inden for nærzonen
(4,5 km), og for projektets bidrag til at nedbringe
det samlede antal vindmøller i kommunen. Udpegning af nye vindmølleområder kan kun ske
efter fornyet samlet planlægning og under hensyn til landskabelige forhold, de omkringboende
og forsvarets interesser.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *