Massive protester fra østkysten

Af Carina Kondrup fra Fjordavisen.nu

Inden Mariagerfjord Kommunes Byrådsmøde den 24 september 2020 kl 18.00 fik borgmester Mogens Jespersen, overrakt 724 underskrifter af Uffe Johansen fra borgergruppen, Kæmpevindmøller I Als Enge Nej Tak.

Underskrifterne er fra borgere der er imod at der opsættes kæmpevindmøller i det naturfølsomme område i Als Enge som ligger tæt på landsbyerne Als, Helberskov, Buddum, Buddum Enge, Brohuse og sommerhusene.

Jeanette Calvig fra borgergruppen, Kæmpevindmøller I Als Enge Nej Tak, fortæller:

“Vi er meget taknemmelige og glade for den opbakning og det sammenhold vi har mødt fra de lokale og sommerhusejerne her på østkysten.”

Solpanelmuren…
Yderligere planlægges der opsat 150 ha solpaneler på Als Enge !
Da disse paneler er 2.5 m høje betyder det at man ikke mere kan se ind
over engene pga. en mur af solpaneler. Als Enge vil dermed blive
overtaget af kæmpemøller og solpaneler som ikke er nødvendige fordi
kommunens målsætning for el-energi fra vindmøller allerede er opfyldt !

Vindmøllerne der påtænkes opsat i Als Enge er blandt
de største i Danmark – større end de ny kæmpemøller
på Overgaard.
Møllerne er mere en 4,5 x højere end Als Kirke og kirkebakken
tilsammen.
Møllerne er 7.5 x højere end bjerget i Helberskov.
Møllerne er 3 x højere end Aalborgtårnet.
….og de påtænkes opsat mid i vores skønne flade landskab midt blandt
fredskov, truede fugle, flagermus, glenter, klyder, gæs m. v.

Velkommen til Kæmpevindmøller Als Enge Nej tak

Kære Borgere

Hvis byrådet i Mariagerfjord Kommune stemmer ja til at lade Eurowind opsætte 8-10 kæmpevindmøller i meget følsom natur og meget tæt på nærområderne, Als, Helberskov, Buddum, Buddum Enge og Brohuse vil det få meget negative konsekvenser for dig, dit helbred, din familie,dit hjem din økonomi de næste 20-30 år da det er en vindmølles levetid.

Det er nemlig ikke som mange tror, kun de allernærmeste naboer der bliver ramt negativt af kæmpevindmøller. Den lavfrekvente støj fra kæmpemøller kan høres og mærkes mindst 4 km væk og måles i borgerens hjem. Særlig om natten er det slemt.

Læs vores hjemmeside og se dokumentation for generene.

Dette er historien om dansk vindmølleindustri i skyggen af fortielse og bedrag. Men det er også historien om kommuner der sætter uskyldige borgers helbred, økonomi og livskvalitet på spil.

Støj og Støjbekendtgørelsen

LNtK kræver en ny Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (tit kaldet Støjbekendtgørelsen) Det gør vi bl.a. fordi: 1. Støjgrænserne kun er defineret ved vindhastigheder på 6 og 8 meter/sekund. Ved […]

Læs Mere

Professor på afveje

Professor på afveje Under overskriften, Landvindmøller er langt billigst, citeres Professor Poul Østergaard, Forskningsgruppen for energiplanlægning, Aalborg Universitet, i artikel 18.3.2017, for, at prisen på el fra havvindmøller, beregnet ud fra […]

Læs Mere
1 2 3